Επικοινωνία

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310566716
Fax: 2310566717

Ταχυδρομική διεύθυνση:
c/o Κεντρικό Ταχυδρομείο Θεσ/νίκης
Βασ. Ηρακλείου 38
54101 Θεσσαλονίκη

E-mail
Πληροφορίες: data.thmp@culture.gr
Διεύθυνση: dir.thmp@culture.gr
Γραφείο Τύπου: press.thmp@culture.gr
Ανάπτυξη και Διεθνείς Σχέσεις: dev.thmp@culture.gr
Εκπαιδευτικά προγράμματα: educ.thmp@culture.gr