Χορηγοί-Υποστηρικτές

Η διοργάνωση της PhotoBiennale από το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης είναι έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Συγχρηματοδότηση:

Συνεργαζόμενοι φορείς και υποστηρικτές, χορηγοί.

Μία συνεργασία με τη Photobiennale δίνει την ευκαιρία στους χορηγούς να απευθυνθούν σε ένα ευρύ κοινό, διαφορετικών ηλικιών και ενδιαφερόντων και να συνδυάσουν το έργο τους με μία διεθνή διοργάνωση και με ένα πολιτιστικό φορέα όπως το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, με έντονη πολιτιστική δράση.

Παρακαλούμε να έρθετε σε επικοινωνία με το Μουσείο για τις χορηγικές μας προτάσεις.