Ημερολόγιο

Buenos Aires • Argentina • Οκτώβριος 2012
Encuentros Abiertos
encuentrosabiertos.com.ar

Bratislava • Slovakia
Mesiac Fotografie
www.sedf.sk

Birmingham • England • 31 Ιουλίου – 2 Αυγούστου
Rhubarb Rhubarb
www.rhubarb-rhubarb.net

Braga • Portugal • Σεπτέμβριος / Οκτώβριος
Encontros da Imagen
www.encontrosdaimagem.com

Brasilia DF • Brasil • Οκτώβριος – Δεκέμβριος
Foto Arte
http://www.fotoartebrasilia.com.br

Brianza • Italia
FOTO&PHOTO. Biennale internazionale di fotografia
www.admiraphotography.it/ingl/expo-fep.html

Thessaloniki • Grecee
PhotoBiennale Greece
http://old.photobiennale-greece.gr

Tampere • Finland • Φθινόπωρο 2011
Backlight Photo Festival
www.backlight.fi

Houston • United States • Μάρτιος / Απρίλιος 2012
FotoFest, Inc.
www.fotofest.org

Kaunas • Lithuania
Kaunas Photo
www.kaunasphoto.info

Lodz • Poland • 5-30 Μαϊου 2011
Fotofestiwal
www.fotofestiwal.com

México • México
Foto Septiembre
www.conaculta.gob.mx/cimagen

Montréal • Canada • 8 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2011
Le Mois de la Photo à Montréal
www.moisdelaphoto.com

Odense • Denmark • Οκτώβριος
Fototriennale.dk
www.fototriennale.dk

Paris • France • Νοέμβριος 2010
Mois de la Photo
www.mep-fr.org

Luxembourg l • Luxembourg
Photomeetings Luxembourg
www.photomeetings.lu

Portland • USA • Απρίλιος 2011
Photolucida
www.photolucida.org

Rio de Janerio • Brazil • Ιούνιος 2011
FotoRio
www.fotorio.fot.br

Tenerife • Canarias • 4 Νοεμβρίου με 10 Δεκεμβρίου 2011
Fotonoviembre
www.fotonoviembre.com

Derby • UK • 4 Μαρτίου με 3 Απριλίου 2011
FORMAT International Photography Festival
www.formatfestival.com

Toronto • Canada • 1-31 Μαϊου
CONTACT Toronto Photography Festival
www.contactphoto.com

Aleppo • Syria • 1 Οκτωβρίου 2011
Aleppo International Photo Festival
www.festival-aleppo.org

Ballarat • Australia • 20 Αυγούστου με 18 Σεπτεμβρίου 2011
Ballarat International Foto Biennale
www.ballaratfoto.org

Luxembourg ll • Luxembourg • Απρίλιος 2011
European Month of Photography Luxembourg
www.emoplux.lu

Atlanta • USA • 1 – 31 Οκτωβρίου
Atlanta Celebrates Photography
www.acpinfo.org

Porto Alegre • RS – Brazil • Απρίλιος
Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre – FestFotoPoA
www.festfotopoa.com.br