Ετήσια Συνάντηση

Ετήσια Συνάντηση

Στις 11 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η ετήσια συνάντηση του FOL-Festival of Light.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ινστιτούτου Φωτογραφίας Spéos-Paris Photographic Institute (6/7/8 Jules Vallès Street, 75011 Paris).

Panorama Theme by Themocracy