Βραβεία

Ο τομέας των βραβείων λειτουργεί για να δώσει ένα έναυσμα στους δημιουργούς να προτείνουν έργα τους πάνω σε μία συγκεκριμένη θεματική. Στο πλαίσιο των βραβείων (όπως για παράδειγμα αυτό που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Cedefop) περιλαμβάνεται και η παραγωγή εκθέσεων.

4o Βραβείο Cedefop/Thessaloniki Photomuseum 2012

——————————————————————————————————

Τα αποτελέσματα του 4ου Βραβείου Cedefop/Thessaloniki Photomuseum θα ανακοινωθούν στις 27 Φεβρουαρίου 2013.

Η κριτική επιτροπή του βραβείου αποτελείται από τους:

- Elina Heikka (Διευθύντρια του The Finnish Museum of Photography)
- Jennifer Trausch (Διευθύντρια του Photography of Impossible Works)
- Simon Edwards (εκπρόσωπος του Photomed Festival)